مجله اقتصادی- ماهنامه بررسی مسایل و سیاستهای اقتصادی- اطلاعات تماس
تماس با ما

حذف تصاویر و رنگ‌ها

تهران، میدان امام خمینی خیابان داور وزارت امور اقتصادی ودارایی ساختمان معاونت امور اقتصادی

 برای تماس با مدیرداخلی فصلنامه با آدرس ایمیل qjerp.mefagmail.com مکاتبه نمایید.
شماره تماس ما:  ۳۹۹۰۴۱۸۷

نشانی مطلب در وبگاه مجله اقتصادی- ماهنامه بررسی مسایل و سیاستهای اقتصادی:
http://ejip.ir/find.php?item=1.57.15.fa
برگشت به اصل مطلب