مجله اقتصادی- ماهنامه بررسی مسایل و سیاستهای اقتصادی- راهنمای نگارش مقاله
راهنمای نگارش مقاله توسط مولفان

حذف تصاویر و رنگ‌ها

فراخوان پذیرش مقاله جهت مجله اقتصادی

   معرفی و اهداف مجله اقتصادی،:

مجله اقتصادی از سال1364 با هدف انتشار مقالات کارشناسان وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمانهای تابعه، اساتید دانشگاهها و سایر کارشناسان در زمینه موضوعات اقتصادی در دست بررسی محافل سیاستگذاری کشور منتشـر می شود. به منظور اثربخشی مقالات در سیاستگذاریهای اقتصادی استفاده از آخرین اطلاعات و آمار با رویکرد تخصصی مورد تأکید است.

2. شرایط پذیرش مقاله ها و نحوه ارسال آن ا

مقالات از لحاظ محتوی شرایط زیر را داشته باشند:

1. موضوع مقاله مرتبط با رشته اقتصاد باشد و متن آن دقیقاً به موضوع مقاله محدود شود.

2. در مقالات از آخرین آمارها و اطلاعات که متناسب با عنوان مقاله باشد، استفاده شود.

  راهنمای تدوین مقالات

 1.ارسال یک نسخه از مقاله تایپ شده همراه با فایل آن در لوح فشرده با برنامه xp-word، از طریق سایت

 

 2 .تهیه چکیده با حداکثر 200 کلمه به زبان فارسی وبه همراه حداکثر 5 واژه کلیدی.

 3 .صفحه آرایی مقاله با حاشیه مناسب و شماره گذاری پیاپی صفحات آن.

 4 .عنوان‌ها و زیر نویس‌ها کوتاه باشند و منابع در صفحه مستقل و در انتهای مقاله ذکر شوند.

 5 .ارائه کامل مأخذ داده‌های مقاله که شامل مطالعات تجربی است ضرورت دارد، به طوری که خواننده بتواند نتایج مقاله را دوباره تولید کند. داده هایی که به سهولت قابل تهیه نیستند نیز در ضمیمه مقاله ارائه شود. .

 6 .فرمول‌ها و معادلات مقاله به صورت پیاپی در سمت راست آن به فارسی شماره‌گذاری شوند. در صورتی که استخراج روابط ریاضی خلاصه می‌شود، روابط کامل آنها جهت تسریع روند داوری در صفحه مجزا ارائه شود.

 7 .ذکر معادل انگلیسی واژه‌های تخصصی مورد استفاده در مقاله در پانوشت همان صفحه ارائه شود. علاوه بر این، ذکر انگلیسی اسامی غیر فارسی در پانوشت نیز ضرورت دارد.

 8 .در آخرین پاراگراف مقدمه، نحوه سازماندهی مقاله ارائه شود.

 9.ضرورت دارد فایل جداول و نمودارها به گونه‌ای ارائه شوند تا امکان اصلاحات جزئی و تغییر اندازه آن امکان پذیر باشد. یادآوری می‌شود جداول راست چین، فارسی و دارای عناوین و مأخذ باشند. مقیاس‌ها در بالای جدول و در سمت چپ آن قید شود. در صورت تنوع مقیاس ها، پیشنهاد می شود هر کدام از آنها در بالای ستون مربوط ذکر شود. علاوه بر این، عنوان نمودارها در زیر آنها قید شود و واحدها مشخص باشند.

 10.متن فارسی مقاله با قلم زر(ZAR) فونت 13 و فاصله سطر یک سانـت در برنامـه word xp تایپ شود. معادلات و نماد متغیرها و زیرنویس‌های انگلیسی با قلمTimes New Roman و با فونت 10 تایپ شوند.

 11.منابع مقاله اعم از کتاب یا مقاله، به ترتیب الفبایی بر حسب نام خانوادگی نویسندگان مطابق مثال‌های زیر تنظیم شود.

نمونه کتاب: رضویان، تقی (1383)، تمرکززدایی مالی در کشورهای در حال توسعه و ایران، تهران: انتشارات شروین، چاپ دوم.

نمونه مقاله: فرج‌زاده، زکریا و بهاء الدین نجفی (1383)، "آثار کاهش یارانه مواد غذایی بر شاخصهای فقر"، فصلنامه بانک و کشاورزی، شماره 3، صص 190-177.

نمونه مجموعه مقاله : نوری، کیومرث و سعید یزدانی (1379)"جهانی شدن اقتصاد و آثار آن بر بخش کشاورزی ایران (مطالعه موردی برنج و خرما)"، مجموعه مقالات سومین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران، دانشگاه فردوسی مشهد.

نمونه انگلیسی کتاب: Gramlich, Edward (1998), Is It Time to Reform Social Security? New York, University of Michigan Press.

نمونه انگلیسی مجموعه مقاله: Diamond, Peter A.(2000), "Administrative Costs and Equilibrium Charges with Individual Accounts", in Administrative Costs and Social Security Privatization. John Shoven, ed. Chicago: University of Chicago Press, Chapter 4.

نمونه انگلیسی مقاله در مجله: Erosa, Andres and Mattin Gervais (2002),"Optimal Taxation in Life-Cycle Economies", Journal of Economic Theory, Vol. 105, No. 2, PP.338-369.

یادآوری

1. چنانچه مقالات در چارچوب پیشنهادی تنظیم نشود، از انتشارآن معذور هستیم

 2. مقاله در صورت تایید سردبیر منتشر خواهد شد.

3. پس از چاپ مقالات، یک نسخه نشریه برای نویسنده مقاله ارسال می‌شود.

نشانی ارسال مقاله: تهران، پاسداران، خیابان شهید حجت سوری، میدان احتشامیه، شماره 31، معاونت امور اقتصادی، کد پستی 441-41-19448،

دفتر مجلات و نشریات تلفکس:22771897 Email: EJ@Econo.ir

نشانی مطلب در وبگاه مجله اقتصادی- ماهنامه بررسی مسایل و سیاستهای اقتصادی:
http://ejip.ir/find-1.48.16.fa.html
برگشت به اصل مطلب