مجله اقتصادی- ماهنامه بررسی مسایل و سیاستهای اقتصادی- اخبار نشریه
قابل توجه مولفان گرامی-انتشار فصلنامه جدید در آدرس qjfep.ir

حذف تصاویر و رنگ‌ها

قابل توجه مولفان محترم

فایل های ارسالی از طریق این سایت تنها به صورت فایل بانام  ارسال گردد. مقالات دارای چکیده و واژه های کلیدی به صورت فارسی باشد. در غیر این صورت در اولویت  قرار نمی گیرد.

در ضمن درج شماره تماس در پرونده الزامی است.

نشانی مطلب در وبگاه مجله اقتصادی- ماهنامه بررسی مسایل و سیاستهای اقتصادی:
http://ejip.ir/find.php?item=1.43.14.fa
برگشت به اصل مطلب