مجله اقتصادی- ماهنامه بررسی مسایل و سیاستهای اقتصادی- صفحه اصلی
مقالات پذیرفته شده و آماده انتشار

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/2/28 | 
مقالات پذیرفته شده و آماده انتشار
نشانی مطلب در وبگاه مجله اقتصادی- ماهنامه بررسی مسایل و سیاستهای اقتصادی:
http://ejip.ir/find.php?item=1.38.18.fa
برگشت به اصل مطلب