مجله اقتصادی- ماهنامه بررسی مسایل و سیاستهای اقتصادی- اطلاعات تماس
تماس با ما

حذف تصاویر و رنگ‌ها

تهران، خیابان پاسداران، خیابان شهید حجت سوری، میدان احتشامیه، شماره 31، معاونت امور اقتصادی، کد پستی 441-41-19448، دفتر مجلات و نشریات

برای ارتباظ با ما با آدرس ایمیل مکاتبه نمایید.economic_j2007@yahoo.com

نشانی مطلب در وبگاه مجله اقتصادی- ماهنامه بررسی مسایل و سیاستهای اقتصادی:
http://ejip.ir/find.php?item=1.57.15.fa
برگشت به اصل مطلب